O nás

Občanské sdružení Zeměkoule je organizace založená mladými lidmi pro mladé lidi, která vznikla v roce 2008 zejména jako platforma pro realizaci a propagaci vybraných programů Evropské unie zaměřených na práci s mládeží.

Současným posláním organizace je podpora dobrovolných aktivit, zdravého způsobu života, upevňování prosociálních norem chování ve společnosti, jakož i podpora takových povahových rysů, které vedou jedince k samostatnosti, zodpovědnosti a aktivnímu způsobu řešení problémových situací.

Cílovou skupinou aktivit sdružení jsou zejména (ne výlučně) mladí lidé od 12 do 30 let, přičemž základními cíli sdružení jsou především:

  • aktivní práce s dětmi a mladými lidmi
  • účast v programech Evropské unie zaměřených na cílovou skupinu
  • zprostředkování informací o možnostech relevantních programů Evropské unie dalším právním subjektům a fyzickým osobám zabývajících se prací s cílovou skupinou
  • vytváření podmínek pro aktivní účast cílové skupiny na vlastním chodu sdružení a souvisejících aktivit

Občanské sdružení Zeměkoule působí zejména na území České Republiky. Ve spolupráci se zahraničními partnery pořádá také mezinárodní aktivity v rámci programu Mládež v akci.

Více informací o vnitřních předpisech najdete ve Stanovách sdružení.


Historie projektu

S myšlenkou založit občanské sdružení, které by nepřímo navázalo na někdejší činnost Spolku studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ovšem s výrazně kratším názvem, přišla Dita Palaščáková v roce 2007. Krátce na to vznikl přípravný výbor - tým - který se ještě před vznikem právní subjektivity sdružení zúčastnil dvou akcí zaměřených na práci s mládeží v prostoru Evropy a kavkazského regionu.

Dnem vzniku občanského sdružení Zeměkoule je 19. březen 2008, kdy byly Ministerstvem vnitra ČR schváleny stanovy sdružení.

V současnosti má Zeměkoule více než 10 aktivních členů a aktivně se zapojuje do programu Mládež v akci, zejména prostřednictvím podprogramu Evropské dobrovolné služby a pořádáním školení.


Náš záměr

Zeměkoule má dvě hlavní cílové skupiny, které mohou těžit z aktivit, které jsme schopni buďto zprostředkovat nebo je přímo nabízíme.

První takovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 16-30 let, kteří se poohlížejí po možnosti vycestovat ze země a podílet se na činnosti spjaté s aktivitami jiných nevládních institucí a organizací v Evropě a v sousedních regionech. Těmto lidem nabízíme plný servis a garance vyplývající z mnohaletého chodu programu Mládež, resp. Mládež v akci.

Druhou cílovou skupinou Zeměkoule jsou činovníci těch českých neziskových a nevládních organizací, kteří se zabývají prosociální činností a rádi by užívali výhody, které, do značné míry unikátní, program Mládež v akci přináší. Jistým handicapem těchto organizací je nedostatečná informovanost nebo nedostatek prostředků k účasti v tomto programu - Zeměkoule si klade za cíl tyto překážky odstranit nebo překlenout.