Zvyšování povědomí o kulturní rozmanitosti a lidských právech mezi gruzínskou mládeží

Skupinového projektu Evropské dobrovolné služby Zvyšování povědomí o kulturní rozmanitosti a lidských právech mezi gruzínskou mládeží se účastnily dvě dobrovolnice Lenka Kosejková a Magdaléna Jochcová.

Po dobu 8 měsíců dobrovolnice pracovaly v gruzínské neziskové organizaci DRONI, která je dlouhodobým partnerem Zeměkoule, o. s. Lenka a Magda pracovaly zejména s mládeží a podílely se na pořádání aktivit zaměřených na zvyšování povědomí o kulturní rozmanitosti, evropského občanství a zvyšování tolerance gruzínské mládeže.

Dobrovolnice mimo jiné připravily výstavu fotografií na téma Ženy v Gruzii, dále ve spolupráci s Charitou Gruzie uspořádaly multikulturní festival Babylon pro děti vnitřně přesídlených osob v městečku Koda a v hlavním městě Gruzie, Tbilisi, zrealizovaly několik happeningů projektu Živá knihovna.

Projekt byl financován programem Evropské komise "Mládež v Akci".