TRACK 1

Mezinárodní školení nesoucí název TRACK 1 se konalo 6. -14. září roku 2008 v přímořském letovisku Kobuleti na západě Gruzie. Projektu se účastnilo 34 mladých lidí, reprezentující minority EU a  zemí sousedících s EU, konkrétně z Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, České republiky, Gruzie, Itálie, Litvy, Moldavska, Polska, Rumunska, Španělska a Ukrajiny.

Cílem projektu bylo posílení kapacit a poskytnutí příležitosti pro navázání nových kontaktů a prohloubení spolupráce mladých lidí z etnických a kulturních menšin Evropské unie a partnerských zemí programu Mládež v akci. Důraz byl kladen na ty, kteří v minulosti neměli možnost účasti na aktivitách pořádaných v rámci programu Mládež v akci.

Účastníci školení se během dvoutýdenního intenzivního vzdělávacího programu dozvěděli o činnosti neziskových organizací zastoupených jednotlivými účastníky projektu, byli seznámeni s projektovým managementem, přípravou mezinárodních výměn mládeže, rozpočtováním projektů, možnostmi doplňkového financování aktivit a formami zviditelnění výměn mládeže, a v neposlední řadě měli možnost navázat spolupráci a naplánovat aktivity, které budou jednotlivé organizace společně realizovat v budoucnu.

Na realizaci projektu spolupracovalo občanské sdružení Zeměkoule (Česká republika), mládežnická asociace Droni (Gruzie) a organizace il Monastero (Itálie).

Projekt byl podpořen z prostředků programu Evropské komise „Mládež v akci“.