Rozvoj venkova v regionu Samtskhe/Javakheti

Účastnicí projektu Rozvoj venkova v regionu Samtskhe/Javakheti byla dobrovolnice Jana Kowalová, která vycestovala na 10 měsíců do Gruzie jako dobrovolník Evropské dobrovolné služby. Hlavními tématy projektu byl komunitní rozvoj a občanská participace. 

Jana se podílela na aktivitách stávajících projektů Charity Gruzie a Charity Český republika. Ve vesnicích regionu Samtskhe-Javakheti na jihu země, ve kterých žijí převážně etničtí Arméni, dobrovolnice vyučovala anglický jazyk a realizovala aktivity posilující občanskou angažovanost místních obyvatel. V hlavním městě Gruzie, Tbilisi, dobrovolnice asistovala s realizací a administrativou projektů Charity Česká republika. 

Během svého pobytu v Gruzii Jana také zorganizovala projekt s názvem „Zapojení mládeže do veřejného života a komunitního rozvoje”. 

Jana se aktivně zapojila do přípravy vzdělávacího projektu pro dobrovolníky v sociálních službách ze zemí Východní Evropy a Kavkazu, kterou uspořádala ve spolupráci se Zeměkoulí, o. s. po svém návratu do České republiky.

Na realizaci projektu spolupracovala Charita Česká republika a Charita Gruzie.
Projekt byl financován programem Evropské komise "Mládež v Akci".

Přečtěte si rozhovor s Janou Kowalovou na stránkách Humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika