Rozvoj domácí péče v okrese Gori

V rámci projektu Evropské dobrovolné služby Rozvoj domácí péče v okrese Gori vycestovala do Gruzie dobrovolnice Šárka Zahradníková, která působila po dobu 10 měsíců v organizaci Charita Gruzie. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu života seniorů se zdravotním postižením, žijících ve venkovských oblastech okresu Gori v Gruzii, prostřednictvím zajištění přístupu ke kvalitní domácí péči.

Šárka pracovala v organizaci Charita Gruzie, konkrétně v projektu domácí péče, v jehož rámci se podílela na zvyšování kvality projektu Domácí péče realizovaného Charitou Gruzie ve spolupráci s Charitou Česká republika a  poskytovala psychosociální podporu uživatelům služeb domácí péče s cílem pomoci jim vyrovnat se s jejich psychosomatickými problémy. Dále zajišťovala profesionální podporu a supervizi pracovníků domácí péče v oblasti rozvoje komunikace a psychosociálních dovedností. 

Šárka se také zapojila do propagace dobrovolnictví mezi gruzínskou mládeží a podporovala aktivní účast mladých lidí na rozvoji místních občanských aktivit na gruzínském venkově, m.j. se podílela na přípravě Strategického plánu rozvoje dobrovolnictví v  domácí péči své hostitelské organizace.

Projekt byl financován programem Evropské komise "Mládež v Akci".