Podpora dobrovolnictví v sociálních službách


Projekt Podpora dobrovolnictví v sociálních službách je realizován formou výměny mládeže ve spolupráci s Charitou Česká republika.

Čtrnáctidenní výměny mládeže, která proběhne v dubnu 2011 v Olomouci, se zúčastní 24 mladých lidí z Arménie, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a České republiky, kteří pracují jako dobrovolníci v sociálních službách.

Cílem projektu je sdílení zkušeností a dobré praxe mezi účastníky, jejich osobní rozvoj a rozvoj kompetencí dobrovolníků v sociálních službách. Projekt umožňuje zapojení účastníků s omezenými příležitostmi a zvyšuje povědomí o dobrovolnictví a evropských programech podporující dobrovolnictví. V neposlední řadě projekt přispívá k rozvoji dobrovolnictví v post-sovětských zemích.

Účastníci dozvědí o nejrůznějších formách dobrovolnictví,  zvýší úroveň svých dosavadních znalostí a dovedností pro práci dobrovolníka, v rámci tzv. "minipraxí" poznají dobrovolnictví v českých neziskových organizacích , vyzkouší si arteterapeutické metody, které budou moci aplikovat během své dobrovolnické činnosti, získají novou inspiraci, načerpají spoustu energie a prožijí nezapomenutelné dva týdny ve společnosti dobrovolníků z několika zemí Evropy.

Projekt je financován programem Evropské komise "Mládež v Akci".