Mládež v akci: Olomoučtí studenti pracovali v Gruzii na projektech EU

 

tisková zpráva ze dne 15. března 2010

Vysokohorské kavkazské středisko Bakuriani ležící asi tři hodiny cesty od hlavního města Gruzie Tbilisi se v uplynulém týdnu – od 6. do 12. března – stalo místem setkání mladých lidí z 8 zemí světa. Smyslem projektu s názvem TRACK ONE (První kolej) bylo zvyšovat dovednosti a získat znalosti v oblasti projektového managementu. Ty budou účastníci moci využít především v rámci programu Evropské komise Mládež v akci.

Do Gruzie zavítaly na tři desítky účastníků z Arménie, Ázerbájdžánu, Ukrajiny, Rakouska, Itálie, Lotyšska a České republiky. Českou delegaci vyslalo občanské sdružení Zeměkoule, sídlící v Olomouci. Zeměkoule, o. s., byla hlavním organizátorem vzdělávací akce, jejímž cílem bylo zprostředkovat zájemcům o projektový management evropských projektů potřebné informace a rovněž za pomoci metod neformálního vzdělávání podpořit vzájemnou výměnu zkušeností na poli fungování neziskových organizací ve zmíněných zemích. Na zajištění akce v místě konání intenzivně spolupracovala s gruzínskou partnerskou organizací Youth Association DRONI.  

„Cílem našich projektů je umožnit mladým lidem vzdělávat se v různých tématech prostřednictvím kontaktu s vrstevníky z celého světa. Účastníci vzdělávacích projektů si tak vždy přivážejí kromě kýžených znalostí také celou řadu zkušeností, dojmů a osobních svědectví o životě v zemích, o kterých mohou slyšet v médiích často pouze v souvislosti s válečnými konflikty,“ uvedla Dita Palaščáková, ředitelka Zeměkoule, o. s.

Výsledkem setkání je především několik nových projektových záměrů mládežnických vzdělávacích akcí, které budou chtít účastníci dříve či později realizovat. Mezi vybraná témata patří například využívání tzv. nových médií k vzdělávání mladých lidí, otázky spojené s dělením ženské a mužské role ve zmíněných zemích, problémy související s ekonomickou krizí, kam patří například zvyšování nezaměstnanosti a pracovní migrace. České účastnice se zapojily do příprav projektu setkání mladých pracovníků s rizikovou mládeží, mezi něž by rády zařadily také sociální pracovníky, učitele či policisty. Projekt by se měl v Olomouci konat příští jaro a zapojí se do něj pracovníci z Itálie, Arménie, Dánska, Irska, Moldávie a Gruzie. Nad rámec zcela konkrétních výsledků vzdělávací akce se ukázalo, že společné hodnoty jako tolerance a pochopení nemusí být prázdná slova.

Program Mládež v akci, probíhající v letech 2007 až 2013, je programem EU zaměřeným na aktivity mladých lidí a podporující osvědčená opatření: mezinárodní výměny mládeže, Evropskou dobrovolnou službu, iniciativy mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Program je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, program je otevřen všem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ.

Občanské sdružení Zeměkoule se do programu EU zapojilo v uplynulém roce hned třikrát. „V současné době máme dvě dobrovolnice v rámci projektu Evropská dobrovolná služba v zahraničí. Jedna působí právě v Gruzii a věnuje s práci s lidmi, které válečný konflikt vyhnal z domovů. Další pracuje v lucemburské organizaci, která působí na poli podpory multikulturního dialogu. Vzdělávací projekt v Bakuriani byl třetím úspěšným počinem Zeměkoule v této oblasti,“ doplnila Palaščáková. Projekt Track One byl podpořen grantem České národní agentury programu Mládež v akci ve výši 19.883 Euro.

 

Další informace podá:
Mgr. Dita Palaščáková
občanské sdružení Zeměkoule – The Globe
e-mail: dita.palascakova@theglobe.cz
tel.: 775 147 497