Otázky a odpovědi

Co je Evropská dobrovolná služba (EVS)?

EVS vám umožní vykonávat dobrovolnickou činnost v jiné zemi, než ze které pocházíte. Důležitým aspektem EVS je důraz na vzdělání díky praktické zkušenosti a interkulturní učení. Pobyt v cizině je přínosný nejen pro dobrovolníka, ale i pro hostitelskou organizaci a místní komunitu.

—————

Na jaké oblasti se EVS zaměřuje?

Záběr EVS je široký. Dobrovolníci, kteří vycestují do zahraničí se mohou zapojit se do projektů neziskových zejm. organizací působícíh v oblasti kultury, mládeže, sportu, sociální péče, kulturního dědictví, umění, civilní ochrany, životního prostředí, rozvojové spolupráce atd. Vyloučeny jsou pouze vysoce rizikové intervence v post-katastrofických situacích.

—————

Do kterých zemí můžu vycestovat jako dobrovolník EVS?

Dobrá zpráva! Vyjet lze prakticky kamkoliv! Projekty EVS jsou realizovány především v zemích EU a tzv. sousedních partnerských zemí (Balkán, Kavkaz, Východní Evropa a Středomoří).

—————

Kolik mě bude účast na projektu EVS stát?

Nic. Veškeré náklady jsou hrazeny z prostředků EU (cesta, pojištění, víza, očkování…). Hostitelská organizace zajistí dobrovolníkovi ubytování, stravu a případně místní cestovné. Dobrovolník má nárok na kapesné (výše se určuje podle země služby), které má pokrýt další životní náklady.

—————

Kdy můžu vycestovat?

Vycestovat lze prakticky kdykoli. Důležité je vědět, že vyjet lze nejdříve 3 měsíce a nejpozději 8 měsíců po uzávěrkách vypsaných Národní agenturou. Tyto uzávěrky jsou vždy prvního února, dubna, června, září a listopadu. Což prakticky znamená, že pokud chcete odjet v červnu, musíte stihnout uzávěrku 1.2. Teda musíme, protože my Vám s tím pomůžeme.

—————

Kdo je do EVS projektu zapojen?

Dobrovolník, vysílající organizace (Zeměkoule), hostitelská organizace a mentor dobrovolníka jsou všichni součástí každého EVS projektu. 

—————

Jak je EVS dobrovolník podporován?

Pokud se stanete dobrovolníkem, nebudete v tom sami. Národní agentura programu Mládeže v akci vám zajistí tzv. předodjezdové školení, kde získáte všechny potřebné praktické informace. Hostitelská organizace má povinnost zajistit pro vás mentora, což je osoba, která vám bude k ruce během celé dobrovolné služby. Na místě se navíc zúčastníte popříjezdového školení a střednědobého hodnocení, kde se setkáte s ostatními EVS dobrovolníky ve vaši hostitelské zemi. Abyste si z EVS odnesli co nejvíce, jsou zajištěny ponávratové hodnotící aktivity. 

—————

Co musím udělat proto, abych mohl/a vycestovat jako dobrovolník EVS?

Kontaktujte nás! Zeměkoule, o.s. má statut vysílající organizace, takže se nebojte ozvat a my vám pomůžeme zařídit vše potřebné. 

—————