Olomouc bude hostit multikulturní výměnu mládeže

29.03.2012 15:11

Mladí lidé z Arménie, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a České republiky budou společně trávit dva týdny v rámci výměny mládeže s názvem "Podporujeme dobrovolnictví", kterou pořádá Zeměkoule, o.s. ve spolupráci s Oddělením humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika.

Čtrnáctidenního programu, který proběhne 18. dubna až 2. května 2012, se zúčastní 24 mladých lidí, kteří ve svých zemích pracují jako dobrovolníci v sociálních službách. Během vzdělávacího pobytu v Olomouci budou mít účastníci příležitost zejména ke sdílení zkušeností dobré praxe dobrovolnictví a ke svému osobnímu rozvoji.

Program výměny je zaměřen především na rozvoj kompetencí dobrovolníků pracujících v sociálních službách. Účastníci se dozvědí o nejrůznějších formách dobrovolnictví,  zvýší úroveň svých dosavadních znalostí a dovedností pro práci dobrovolníka. V rámci tzv. "minipraxí" poznají účastníci projektu praxi dobrovolnictví v českých neziskových organizacích, vyzkouší si arteterapeutické a muzikoterapeutické metody, které budou moci aplikovat během své dobrovolnické činnosti, získají novou inspiraci, načerpají spoustu energie a prožijí nezapomenutelné dva týdny ve společnosti dobrovolníků z několika zemí Evropy.

Projekt také umožňuje zapojení účastníků s omezenými příležitostmi a zvyšuje povědomí o dobrovolnictví a evropských programech podporující dobrovolnictví. V neposlední řadě projekt přispívá k rozvoji dobrovolnictví v post-sovětských zemích.

Projekt byl podpořen z prostředků programu "Mládež v Akci".

—————

Zpět