Mladí lidé z Kavkazu přijeli do Olomouce sbírat zkušenosti

27.04.2012 10:13

tisková zpráva ze dne 20. dubna 2012

Hanácká metropole Olomouc se až do 2.května stane místem setkání mladých lidí ze 3 kavkazských republik. Zástupci neziskových organizací z Arménie, Gruzie a Moldávie přijeli nasbírat zkušenosti, jak může vypadat zapojení dobrovolníků do chodu pomáhajících organizací a pomoci tak teprve se rozvíjejícímu sektoru sociálních služeb ve svých domovských zemích.

„Projekt byl zahájen ve čtvrtek 19.dubna, hlavní aktivity však startují až dnes. Program je nabitý. Čekají nás společné workshopy, stáže v neziskových organizacích, přednášky odborníků, ale samozřejmě také výlety, kulturní akce, společné vaření národních jídel, či naše tradiční pálení čarodějnic,“ uvedla Jana Kowalová, autorka celého projektu. „Jedním z navštívených zařízení je také hospic na sv. Kopečku. Pro naše účastníky to bude unikátní příležitost seznámit se s typem služby, která v jejich zemích neexistuje,“ doplnila Kowalová.  Námět projektu vzbudil zájem také mladého newyorčana Davida, který v Arménii působí jako dobrovolník v rámci mise Peace Corps. Rozhodl se přidat se k arménské delegaci a rozšířit tak počet zapojených zemí. „Ačkoliv se naši účastníci ve svých organizacích potýkají s řadou potíží, je zřejmé, že i my se od nich chceme a můžeme mnohé naučit,“ uzavírá Jana Kowalová.

Projekt realizuje občanské sdružení Zeměkoule. Úzce při tom spolupracuje s Arcidiecézní Charitou Olomouc a CARITAS-Vyšší odbornou školou sociální Olomouc.Obě zmíněné organizace poskytují technické zázemí a vytváří tak příjemné podmínky pro organizačně náročnou akci. „Cílem našich projektů je umožnit mladým lidem vzdělávat se v různých tématech prostřednictvím kontaktu s vrstevníky z celého světa. Účastníci si tak vždy přivážejí kromě kýžených znalostí také celou řadu zkušeností, dojmů a osobních svědectví,“ uvedla Dita Palaščáková, ředitelka Zeměkoule, o.s.

Program Mládež v akci, probíhající v letech 2007 až 2013, je programem EU zaměřeným na aktivity mladých lidí a podporující osvědčená opatření: mezinárodní výměny mládeže, Evropskou dobrovolnou službu, iniciativy mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Program je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, je otevřen všem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ.

Občanské sdružení Zeměkoule se do tohoto programu EU zapojilo za dobu své tříleté existence řadou úspěšných projektů realizovaných především v oblasti Kavkazu. „Nejčastěji se jedná o dobrovolnice působící v Gruzii v rámci projektu Evropská dobrovolná služba. Oblast působení je různá, od pomoci válečným uprchlíků, přes rozvoj služeb pro seniory či v projektech na podporu rozvoje chudých venkovských oblastí,“ uvedla Martina Horníčková, koordinátorka zahraničních dobrovolníků.

Další informace podá:
Bc. Martina Horníčková, koordinátorka projektu
občanské sdružení Zeměkoule – The Globe, www.theglobe.cz
tel.: 777 782 074

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské Unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evrospké komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
Více zde: https://www.theglobe.cz/products/mladi-lide-z-kavkazu-prijeli-do-olomouce-sbirat-zkusenosti/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz

—————

Zpět