Vítejte na Zeměkouli    

Občanské sdružení Zeměkoule je organizace založená mladými lidmi pro mladé lidi, která vznikla v roce 2008 zejména jako platforma pro realizaci a propagaci vybraných programů Evropské unie zaměřených na práci s mládeží.

Našim posláním je podpora dobrovolných aktivit, zdravého způsobu života, upevňování prosociálních norem chování ve společnosti, jakož i podpora takových povahových rysů, které vedou jedince k samostatnosti, zodpovědnosti a aktivnímu způsobu řešení problémových situací.

 

Vykulte se do světa!

Novinky

Zeměkoule se zúčastnila akreditačního školení

18.11.2008 17:10
Ve dnech 5. - 8.11. se naše zástupkyně zúčastnila školení pro nové vysílající a hostitelské organizace EVS. Školení pořádala Česká národní agentura programu Mládež v akci a proběhlo v Mlázovech u Kolince. K získání akreditace tak už chybí jen krůček a brzy snad vyšleme naše první...

—————

Zeměkoule připravuje prezentace na školách

18.11.2008 17:02
Prezentační tým se pilně činí a připravuje prezentaci Evropské dobrovolné služby (EVS) na středních školách v Olomouckém kraji. Studenti mají možnost dozvědět se konkrétní podmínky pro účast na EVS projektech. Bývalý dobrovolník popovídá o vlastní zkušenosti ze...

—————